Get Adobe Flash player


Individuální kurzy

Pokud Vám nebude vyhovovat časový harmonogram skupinových kurzů a máte zájem absolvovat celý modul, můžeme Vám nabídnout individuální kurz. Čas, frekvence a délka výuky se řídí podle přání studenta, ale domluva s lektorem. Po absolvování individuální výuky může student, stejně jako studenti skupinových kurzů, absolvovat závěrečnou zkoušku úrovně, kterou mu doporučí jeho lektor. Individuální kurzy od 1. do 4. modulu jsou akreditované v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků pod MŠMT ČR 29525/2014-1-712.

Cena kurzu:

90 minutové lekce
pro 1 osobu 380 Kč / 90 min. 18 lekcí 6.840 Kč
pro 2 osoby 380 Kč / 90 min. 22 lekcí 8.360 Kč
pro 3 osoby 480 Kč / 90 min. 26 lekcí 12.480 Kč
Pro 4 osoby 500 Kč / 90 min. 28 lekcí 14.000 Kč
Pro 5 osoby 550 Kč / 90 min. 30 lekcí 16.500 Kč


Pokud umíte český znakový jazyk a chcete se v něm dále zdokonalovat, můžete se přihlásit na individuální kurz. Rádi se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem a požadavkům na obsah kurzu.

Nabízíme také individuální kurzy pro tlumočníky českého znakového jazyka.