Get Adobe Flash player

 

Pětiměsíční kurz

Jsou uspořádány do pěti pětiměsíčních modulů  Nabízíme studentům 1. až 4. modul. Kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR 29525/2014-1-712 v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kapacita kurzu: 5 – 10 studentů  
Cena kurzu: 4.000 Kč


Moduly:

1. modul (začátečník)
Pro studenta, který se nikdy neučil český znakový jazyk, nebo pro studenta s nízkou znalostí českého znakového jazyka (například má určitou znakovou zásobu, ale vůbec neovládá pravidla gramatiky znakového jazyka).

2. modul (mírně pokročilý I.)
Pro studenta, který již má přiměřenou znakovou zásobu i znalost gramatiky a který je schopen základní, gramaticky správné komunikace s rodilým mluvčím.

3. modul (mírně pokročilý II.)
Pro studenta, který již znakový jazyk ovládá natolik, že je schopen vlastního uceleného a gramaticky správného projevu. Dosud však naráží na různé problémy, zejména se zpětnou vazbou při komunikaci s rodilým mluvčím.

4. modul (středně pokročilý I.)
Pro studenta, který nenaráží na problémy při vlastním projevu. Ten je gramaticky správný a z hlediska slovní zásoby bohatý. Jsou zde ovšem stále určité rezervy v oblasti adekvátní volby jazykových prostředků a zejména ve zpětné vazbě. Začíná se učit překládat krátké texty do českého znakového jazyka.

5. modul (středně pokročilý II.)
Pro studenta, který již obsáhl podstatnou část znalosti českého znakového jazyka. Pátý modul slouží zejména k rozšíření schopnosti porozumění v oblasti specifických znaků českého znakového jazyka.


Při bezproblémovém průběhu studia a úspěšném absolvování závěrečné zkoušky může student postoupit do vyššího modulu a pokračovat ve studiu. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží absolventi osvědčení o úspěšném zakončení akreditovaného kurzu.